Η αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου διαχείριση ενός έργου.

Παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης έργου εδώ και δεκαετίες, δίνοντας συμβουλές διαχείρισης κατασκευής και υποστήριξη όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, την περιβαλλοντική κατεύθυνση του έργου.

Η Βολονάκης συμβουλευτική έχει αναπτύξει state-of - the-art συστήματα , διαδικασίες και προδιαγραφές για τη διαχείριση και τον έλεγχο της μηχανικής και της κατασκευής του έργου.

Έχουμε μια κοινή προσέγγιση στη διαχείριση έργου συνδυάζοντας ένα πλαίσιο που διασφαλίζει την παράδοση του έργου και παρέχει πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αναφοράς.