Παρέχοντας υψηλού επιπέδου ασφάλεια στους πελάτες σας, διασφαλίζετε οχι μόνο την ασφάλεια της ιδιοκτησίας σας αλλα και αυτή των πελατών σας. Αξιολογώντας τη σημασία του ελέγχου ασφαλείας σας εξασφαλίζουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με το CMMS της iOMS μέσα απο την διαχείριση:

  • Συσκευές ελέγχου πρόσβασης
  • Δίκτυα CCTV
  • Ανιχνευτές καπνού και φωτιάς
  • Ανιχνευτές αερίου
  • Συστήματα κατάσβεσης
  • Εξοπλισμός κατάσβεσης
  • Μέσα προστασίας πελατών και προσωπικού