Η άριστη μηχανική αποτελεί τη βάση των εργασιών της Βολονάκης Συμβουλευτική.

Η Βολονάκης συμβουλευτική έχει ένα δίκτυο μηχανικών που παρέχουν υψηλή απόδοση και οικονομικά αποδοτικές τεχνικές υπηρεσίες στους πελάτες της.

Η προσέγγισή της στην μηχανική είναι μια κοινή εμπειρία χρήσης για τους πελάτες της, ανεξάρτητα από την τοποθεσία. Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τον καλύτερο συνδυασμό των δυνατοτήτων της, μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος εργασίας και τεχνικού συστήματος διαχείρισης της απόδοσης.

Προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη σε πολλούς κλάδους της μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων : γεωτεχνικής μηχανικής, της μηχανικής υλικών και σχεδιασμού.