Στον κόσμο της τεχνολογίας, είναι υποχρεωτικό η κάθε επιχείρηση να μπορεί να εκμεταλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες που παρέχονται για την ευχαρίστηση των πελατών της, ειδικά μέσω των διαθέσιμων πηγών ψυγαγώγησης από το διαδίκτυο και τις δορυφορικές υπηρεσίες. Εξειδικευμένες εργασίες συντονίζονται μέσα από το CMMS της iOMS για τη καλύτερη δυνατη αξιοποίηση του σχετικού εξοπλισμού :

  • Δίκτυα WiFi
  • Δίκτυα ήχου και εικόνας
  • Τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα κτλ
  • Δορυφορικές κεραίες
  • Συσκευές πολυμέσων
  • Παιχνίδια
  • Μίχτες ήχου
  • Επαγγελματικός φωτισμός
  • Μηχανήματα καπνού